Mastekran og masteskur

Mastekran og masteskur

Mastekranen kan som udgangspunkt kun bruges af Faaborg Havns fastliggere og Faaborg Sejlklubs medlemmer. I særlige tilfælde kan kranen godt benyttes af andre. Vi har dog ikke plads til fremmede master på havnens område og derfor kan det ske iflg. aftale med havnens personale. Kontakt derfor havnekontoret på tlf. nr. 72 53 02 60.

Masteskuret må kun bruges af fastliggere med bådplads i Faaborg Havn. Da pladsen er sparsom skal alle master være afriggede og mærket med navn, tlf. nr. og plads nr.. Alt det som ikke er mærket vil blive fjernet.

Master under 14,5 m. skal opbevares i masteskuret ved siden af slæbestedet. Master over 14,5 m. skal opbevares i masteskuret ved siden af kranen. Master over 17 m. - ring og aftalt med havneassistenterne.