Søsætning 2020 og COVID19

Søsætning 2020 - forventes gennemført som planlagt.

Søsætning af både på Faaborg Havn forventes af blive gennemført på sædvanlig vis med de forbehold som vi er eller bliver pålagt.

FLID (foreningen af Lystbådehavne i Danmark) og Dansk Sejlunion har lavet en fælles erklæring vedr. søsætning og Corona:

"Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen. 
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.

Mvh
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion"

Ud over denne vejledning ønsker vi at bådene er klar med fender og to styreliner, således de kan afhentes på pladsen uden hjælp fra ejeren og køres til kranen, hvor båden løftes lidt op. Der vil nu være kort tid til at male pletter. Bådejer må ikke være under kranen, når der løftes. Der vil ikke blive udleveret hjelm.  Båden bliver sat i vandet, og ejeren trækker selv båden væk fra stropper og kran.