Optagning 2020 og COVID19

Optagning 2020 - forventes gennemført som planlagt.

Optagning af både på Faaborg Havn forventes af blive gennemført på sædvanlig vis med de forbehold som vi er eller bliver pålagt.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når optagning og efterfølgende klargøring til vinter gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen. 
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i større grupper.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

Ud over denne vejledning ønsker vi at bådene er klar to styreliner, og afleveres ved kajen, hvorefter båden vil blive taget op af kranføreren. Bådejer må ikke være under kranen, når båden løftes op i stativet. Når båden står i stativet kan bådejer igen arbejde med sin båd. Der vil nu være 30 minutter til at vaske båden. Der vil ikke blive udleveret hjelm - medbring evt. egen hjelm.