Ordensreglement

Når man opholder sig på Faaborg Havn er der nogle reglementer som skal overholdes. De gældende reglementer er Faaborg Havns eget reglement og Standardreglementet for danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Herunder finder du "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" og Faaborg Havns individuelle reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med særlige ordensregler, jfr. "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" (nr. 9139 af 15. april 2002)