Historie

Havnens historie

Faaborg kom på landkortet i 1229, og havnen blev anlagt i 1600-tallet. Op til forrige århundrede var Faaborg en søfartsby, kun overgået af Marstal og Svendborg i tonnage. I byens velmagtsdage var over 100 skonnerter og mange mindre galeaser og andre sejlskibe registreret i Faaborg.

De mange stolte skuder var hjemvendt fra Fjernøsten og lå for anker i Fjorden. I helt gamle dage lå havnen i det nuværende "Sundet", men efterhånden som vandstanden faldt, opførte man en bro der, hvor havnen nu ligger.

Munkholm

Ydermolen på "den gamle havn" hedder Munkholm, og er opkaldt efter en skonnert af samme navn, der forliste her i 1800-tallet. Man opgav at bjærge vraget og fyldte det op med sten, og fik herved en fin dækmole for den voksende havn.

Sejlskibstraditioner

Faaborg Havn har de sidste mange år været mærket af de vanskelige forhold for fiskeriet og den aftagende coastertrafik. Den negative udvikling er imidlertid nu vendt til en ny opblomstring af gamle dages stolte sejlskibstraditioner. Mange af de galeaser og skonnerter, der i dag sejler som turist og/eller skoleskibe anløber Faaborg Havn, der tilbyder god svajeplads og min. 5 meters dybde i den gamle havn.

Nutidens gæster

Byen bærer stadig præg af de gamle købmandsgårde, hvor mange eksotiske varer har været oplagret. I dag er det mest lystsejlere, passagerer fra de tre ø-færger og fiskere, der strømmer op gennem Holkegade, Strandgade og Jomfrulågen til byens pulserende liv.

Men krydstogtpassagerer lægger nu også vejen forbi Faaborgs gade.

Klokketårnet

Byens vartegn og sømærke - det gamle klokketårn - er den sidste rest af Sct. Nicolai Kirke fra omkring år 1300. Der spilles dagligt på de gamle klokker og vægternes aftentur udgår ligeledes herfra. Man er velkommen til at gå med vægterne rundt i byen og høre deres historiske fortællinger. Så kommer du også forbi den gamle byport i Vestergade.