Besejlingsinformation

Information omkring Indsejlingen til Faaborg Havn. Indsejlingen er uden de store besværligheder, hvis bare man følger søafmærkningen.

Havnen, der ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, består af Yderhavn, Inderhavn/Gl. Havn og Færgehavnen samt lystbådehavnen NW for havnen.

I sejlrenden til Faaborg Havn er dybden 7 meter ved middelvandstand. Se kort 152.

Største dybder i havnen er 7 meter og længste kaj er 180 meter (Østkajen i Yderhavnen). Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 meter. N-lig vind kan give 1,0 m. højvande og SW-lig vind 1,0 lavvande.

Faaborg Havn Bag- og Forbåke leder holdt over ét (336,5°), fra Østerhede fyrlinie til havnen. Bagbåken: På W-kaj i Yderhavn. Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids. Forbåken: På E-molens hoved. Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids.
Se i øvrigt plan.

  • Faaborg Havn Bag- og Forfyr leder holdt overét, (336,5°), fra Østerhede fyrlinie til havnen. Fyrene viser rødt, fast lys.
  • Faaborg Havn Færgefyr, på yderende af E-mole ved færgelejerne. Fyret viser grønt, fast lys i pejlinger fra 310°-110°. Hvid pæl.
  • Faaborg Havn Dækmole, afviser pæl ud for molehovedet. Fyret viser grønt blink. Grøn pæl. Dækmolen er belyst.

Se i øvrigt havneplanen på kort 152 samt på danskehavnelods.dk.


Mindre skibe kan ankre ca. 300 m. SW for indsejlingen i 5,0-6,0 m. vand.

Lods fra DanPilot, Lodseriet i Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 62 50 15 28
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk

Der er lodsmødested ved Skrams Flak.

I øvrigt henvises der til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"

Spørgsmål? Kontakt os

Faaborg Havn

Kanalvej 13
5600 Faaborg

Tlf. nr. +45 72 53 02 60

ISPS-vagt:
Tlf. nr. +45 72 53 27 99

Send en mail