Erhvervshavnen

Her finder ud information om vores kajanlæg og ydelser, når erhvervsskibe anløber Faaborg Havn

Luk alle
Åben alle

Kajanlæg

Østkajen er 180 m. lang og 7 m. i dybden. Dybden i indsejlingen er ligeledes 7 meter dyb. 

Faaborg Havn er en ISPS godkendt havn og har en facilitet kaldet centerpieren, hvor vi kan modtage skibe i international fart, som for eksempel fragtskibe og krydstogtskibe.

På Faaborg Havn kan det meste gods håndteres. Her kan blandt andet losses/lastes bioolie, sand, salt, sten og grus. Herudover kan der håndteres forskellige former for projektlaster.

Strøm og vand mm.

Strøm til skibe

Faaborg Havn tilbyder tilslutning til et driftssikkert og energieffektivt landstrømsanlæg. Anlægget kan også konvertere spændingsfrekvensen fra 50 hertz til 60 hertz.

Ferskvand

Levering af ferskvand sker via brandslange med 4" koblinger. Henvendelse rettes til havnekontoret på tlf. +45 7253 0260

Trossemænd

Trossemænd kan rekvireres ved henvendelse til havnekontoret. Uden for almindelig arbejdstid tillægges 100% overtidsbetaling. Se takst i skibs- og vareregulativet.

Spørgsmål? Kontakt os

Faaborg Havn

Kanalvej 13
5600 Faaborg

Tlf. nr. +45 72 53 02 60

ISPS-vagt:
Tlf. nr. +45 72 53 27 99

Send en mail