Miljø

Faaborg Havn er grøn

Det er vigtigt for Faaborg Havn at gøre en aktiv indsats for at passe på miljøet, og derfor tager vi naturligvis forskellige miljøtiltag.

Tilbage i 2010 indførte vi egenbetaling af el og vand via standere. For mange sejlere, både fastliggere og gæster, har det været en kilde til irritation, men miljøgevinsten er tydelig: Strømforbruget er faldet med 40% og vandforbruget med 30%.

Flere af vores faciliteter som toilet og bad er delvis opvarmet af solenergi, og den andel vil stige støt gennem de næste år.

Alle rengøringsmidler der bruges på havnens område er Svanemærkede. Hvis du ikke lige kan huske, hvad Svanemærket står for, så er det en statsgaranti for produkter med mindst mulig miljøbelastning.

Derudover stiller vi naturligvis også en række krav til vores leverandører.
Vi har også stationer for affaldssortering og modtageordninger for miljøfarligt affald som olie og batterier.

I den gamle havn er der også en station til tømning af toiletspildevand.

Når bådfolket om foråret skal klargøre båden inden den skal i vandet, stiller vi udstyr til rådighed for havnens brugere, så afrensning af bundmaling og øvrig vedligeholdelse kan foregå på en miljøvenlig måde.

Vi håber I vil respektere vores miljøværdier og hjælpe med at passe på miljøet.