Faciliteter

Faaborg Havn har mange faciliteter og det hele ligger inden for gåafstand.

Masterkran og masteskur

Faaborg havn har selvbetjent mastekran og masteskure til master fra både med fast plads i havnen.

Masteskur

Havnen har 2 masteskure, et ved siden af værftet og et ved siden af sejlklubben.
Pladsen i masteskurene er sparsom. Masteskurene er kun til afriggede og identificerbare master (dvs. de skal mærkes med navn, tlf.nr. og plads nr.). Alt hvad der kan afmonteres skal tages med hjem, og gerne bom og spilerstage mm. også. Det er en god mulighed for at få tjekket grejet til næste sæson.

Master under 14 meter skal ligge i masteskuret ved værftet.

Masteskuret må kun bruges til opbevaring af master fra både med fast plads i Faaborg. masterne ligger for ejerens egen risiko og ansvar og skal være fjernet senest 1. juni (dispensation kan kun gives af havnens personale).

Masteskuret er aflåst i vinterhalvåret. Har man brug for at komme til sin mast i den periode, skal man lave en aftale med havnens personale.

Mastekran

Kranen er selvbetjent og kan mod betaling benyttes af fastliggere i Faaborg Havn og Faaborg Sejlklub samt erhvervsdrivende på Faaborg Havn.

Kranen må kun anvendes til til-/afrigning af master og optagning og søsætning/optagning af både med centerløft på max 2500kg.
Fastliggerkort/mastekranskortet, som skal benyttes til kranen, fås ved henvendelse på havnekontoret.
Udefrakommende, som ønsker at benytte kranen, kan henvende sig på havnekontoret.

Brug af kranen er på eget ansvar og skal ske i henhold til reglerne. Brugerne er økonomisk ansvarlige ved brud på regler, samt uhensigtsmæssig brug af mastekranen.
Ved person løft skal faldsikringen på højre side anvendes

Båden må ikke fortøjes ved servicekajen før masten er klar til montering.
Efter montering af mast, stag og vanter – forhales båden så andre kan komme til. Justering af rig skal foregå tilbage på egen pladsen.

Henstilling af både, joller og master ved servicekajen er ikke tilladt.

Slæbestedet

Hvis man har en båd på trailer, er det muligt mod betaling at benytte vores slæbested i lystbådehavnen

Bomkort til slæbested

For at benytte slæbestedet i Faaborg Havn skal man bruge et chipkort.

Brug af slæbestedet koster 50 kr. pr. bomåbning + 50 kr. i depositum for chipkortet ("gæstekort"), som kan købes i automaterne ved servicebygningerne på Kanalvej 15, Vestkaj 7 og Værftsvej 15. I vinterperioden november-marts er det kun automaten på Kanalvej 15 som er åben.

Depositum tilbagebetales, når chipkortet "sælges" i automaterne efter brug.

Rabatkort på 425 kr. for 10 bomåbninger og 950 kr. for 25 bomåbninger kan købes på havnekontoret.

Vejledning for brug af slæbestedet forefindes ved slæbestedet.

Slæbestedet ligger ved siden af P-pladsen på Værftsvej (ud for Faaborg Værfts flydedok).

Havnekort

Faaborg Havn